Slik fungerer garantien

Du kan registrere Xenon LongerLife-pærer innen 30 dager fra kjøpsdatoen. Garantien er gyldig i opptil syv år eller til 150 000 kjørte kilometer, avhengig av hva som inntreffer først. Garantien er bare gyldig for ikke-kommersiell bruk. Philips er ikke ansvarlig for montering eller frankering ved forsendelse av ødelagte pærer – selv om feilen oppstår innen garantiperioden. Ta vare på garantisertifikatet og kjøpsbeviset gjennom hele garantiperioden.

Informasjon om kundestøtte: kontakt kundestøtten for Philips på 00800-7445 4775.

Slik løser du inn garantien

Gå tilbake til forhandleren, eller kontakt kundestøtten for Philips på 00800-7445 4775. Du får tilsendt en ny pære som teknisk sett tilsvarer en Xenon LongerLife-lyspære.

Hvis du vil returnere et produkt, må du sende det defekte produktet i en polstret pakke for å unngå at det skades under transport. Ikke glem å sende med kjøpsbeviset, og betal korrekt frankering for kontaktadressen i landet ditt.

Garantivilkår

Hva dekkes ikke?

Garantien dekker ikke følgeskader, og gjelder ikke hvis:

Trenger du service?

Du kan finne svar på mange spørsmål ved å lese brukerhåndboken nøye og/eller se kundestøttedelen av dette nettstedet, og vi anbefaler at du gjør dette før du kontakter Philips eller forhandleren din. Kontakt Philips' forbrukerstøtte via chat, telefon eller e-post hvis du trenger service på produktet i garantiperioden. Du finner kontaktinformasjonen til Philips på dette nettstedet. Når produktet ikke lenger dekkes av garantien, kan du kontakte det nærmeste autoriserte Philips-servicesenteret direkte.

Når du kontakter Philips, bør du ha følgende tilgjengelig for at de skal kunne hjelpe deg effektivt: